Dataprivacy

Bedrijfsprivacyverklaring
De bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners worden nageleefd. In dit Privacybeleid wordt beschreven welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken.
Persoonlijke Gegevens
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw postadres, uw e-mailadres of uw telefoonnummer. Persoonlijke gegevens daarentegen zijn geen informatie die niet duidelijk aan u kan worden gekoppeld, zoals het aantal bezoekers van een website.
Gebruik van Contactgegevens
Als u ons een e-mail stuurt of een van onze online formulieren invult, worden uw persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres, interessegebieden) uitsluitend gebruikt voor correspondentie met u, bijvoorbeeld om u de gevraagde informatie of producten te sturen.
Verstuur onze Nieuwsbrief
Als u zich op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd, gebruiken wij de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld om u de nieuwsbrief toe te sturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw aanvraag. Wij slaan alle gegevens op beschermde servers in Duitsland op. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw gegevens en het gebruik ervan voor de levering van onze nieuwsbrief intrekken. Elke nieuwsbrief bevat een link om je af te melden. Of stuur een informeel bericht naar info @batimet.com.
Contactformulier
Als u ons vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, bij ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de aanhoudperioden - blijven onverlet.
Gebruik van "Share"-Knoppen
Op onze website heb je de mogelijkheid om een deel van de inhoud geplaatst op verschillende sociale netwerken te delen. Wij gebruiken niet de standaard plug-ins die door de netwerkexploitanten worden geleverd. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens niet automatisch worden doorgegeven aan de verschillende netwerken.
Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan Derden
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend binnen ons bedrijf. Indien gegevens in het kader van de orderverwerking aan dienstverleners worden doorgegeven, verplichten wij hen tevens tot naleving van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften. Wij zullen uw gegevens alleen aan geautoriseerde partijen verstrekken als wij daartoe wettelijk of gerechtelijk verplicht zijn.
Aansprakelijkheid voor Gelinkte Inhoud
Onze website bevat links naar andere aanbiedingen. Wij hebben geen invloed op hoe de aanbieders van de gelinkte websites met de op deze pagina's getoonde informatie omgaan. Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact op met deze derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming of de inhoud van deze websites.
YouTube
Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van het DSGVO. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.
Intrekking van uw Toestemming voor Gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.
Informatie over Door Ons Opgeslagen Informatie
Natuurlijk hebt u het recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Stuur ons hiervoor een e-mail naar info @batimet.com.
Noot Betreffende de Verantwoordelijke Instantie
De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is batimet GmbH, Dresden. Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.). De functionaris voor gegevensbescherming in ons bedrijf is de heer Gerd Schumann, gerd.schumann @batimet.de.